Månadsarkiv december 1, 2020

Avivadmin

Fotnot 2: Konsekvenserna av den globala uppvärmningen

Den värsta effekten av den globala uppvärmningen är fördelningen av vatten på planeten. Det gäller både de kallare delarna som successivt kommer att smälta bort och de varma/torra som riskerar att bli obeboeliga på grund av torka. Smällt landis bidrar dessutom till mer vatten i haven och en högre kustlinje. De delar som inte ligger tillräckligt högt upp kommer att dränkas och många av världens största städer ligger just vid kusten.

Vatten har också en påskyndande effekt av händelseförloppet. Det sker genom att vatten i fast form (is, snö och moln) reflekterar bort delar av solens strålning, medans vattenånga är en växthusgas som är ungefär fem gånger starkare än koldioxid. Med smältande isar behöver jorden ta upp mer av solens energi. Med högre temperaturer får man en varmare luft som binder mer vatten, vilket leder till mer vattenånga och ökad växthuseffekt.

En annan påskyndande faktor hittar vi i vår granne Ryssland i öst. I stora delar av dess tundra, insjöar och norra havskust finns det stora mängder metan som är en ungefär 80 gånger starkare växthusgas än koldioxid. Exakt hur mycket som finns eller hur lätt den läcker är något oklart, men man är rörande överens om att det är en påskyndande faktor av betydelse.