Månadsarkiv januari 25, 2021

Avivadmin

Fotnot 1: Hur fungerar växthuseffekten/växthusgaser?

Nyckeln till att förstå växthuseffekten och den globala uppvärmningen är att förstå växthusgaser och hur de fungerar. Koldioxid är egentligen en ganska svag växthusgas men är fortfarande den som bidragit mest till uppvärmningen (skapad av människan) på grund av att den bildas lätt och släpps ut i stora mängder.

Växthusgaserna är placerade i jordens atmosfär mellan solen och jorden. Mängden energi som jorden får in från solen måste den göra sig av med. Det är helt enkelt så fysik fungerar och om den inte gjorde det skulle liv aldrig kunnat ha uppstå på planeten. Energin/strålningen en kropp skickar ut är baserad på dess temperatur och eftersom solen har en betydligt högre temperatur än jorden blir dess strålning mer energirik. Strålningen jorden skickar ut innehåller mindre energi men är också mer utspridd, så att strålningen är olika men den totala mängden energi är densamma.

Eftersom solen och jordens strålning skiljer sig åt reagerar molekyler på den på olika sätt. Växthusgaser kallas de gaser som tar upp mer av den energi som jorden skickar ut, än vad de reflekterar bort den energi som kommer in från solen. Växthusgaser har en uppvärmande effekt på planeten, ökar man mängden växthusgaser ökar man även jordens genomsnittliga temperatur.