Anpassa livet till klimatförändringar

Avkalle

Anpassa livet till klimatförändringar

Allt fler oroar sig över sin framtid medan klimatkrisen förvärras, samtidigt som våra politiker gör alldeles för lite för att motverka problemet. Den senaste rapporten från IPCC visar att läget för klimatet är mycket allvarligt och att det inte har varit så varmt på 100 000 år. Om civilisationen utsätts för stora påfrestningar i framtiden kan det redan nu kan vara bäst att förbereda sig.

Hos FANN kan du beställa enskilt avlopp och andra produkter som ger dig möjlighet att spara på regnvatten. Under de senaste åren har Sverige fått allt lägre nederbörd som ett resultat av klimatförändringar. Med klimatsmarta produkter från FANN går det att ta vara på regnvattnet och därmed inte behöva använda kranvatten till exempelvis trädgårdsbevattning.

Allvarligt läge för klimatet

FN:s klimatpanel har nyligen slagit fast att den senaste tidens extremväder har en tydlig koppling till klimatförändringarna. Jordens medeltemperatur blir allt högre och det är nu varmare än det varit på 100 000 år. För att vi ska kunna hålla oss under 1,5 graders uppvärmning behöver vi hålla en koldioxid-diet. Idag släpper vi ut 40 miljarder ton koldioxid varje år. I stället för att dra ner på utsläppen fortsätter vi att öka dem. Om bara ett årtionde kan vi ha gjort slut på vår kolbudget. Extremvädret är inte längre extremt, det är numera vardag och kommer att bli allt mer intensivt och vanligt.

Matproduktionen hotad

Klimatkrisen kan komma att påverka många delar av vårt samhälle negativt, däribland matförsörjningen. Idag kan vi gå in i en matbutik och snabbt köpa mat som har transporterats dit från hela världen. Men klimatkrisen har redan skapat problem i matproduktionen på många håll. Extremtorka blir allt mer vanligt, samt skadeinsekter och vattenbrist. Då vi fortfarande inte har infört en årsvis koldioxidbudget försöker Sverige i nuläget inte uppnå Parisavtalet, vilket innebär att vi bidrar till klimatkrisen. Vi är inte en del av lösningen, utan fortfarande en del av problemet.

Bli en ”prepper”

Allt fler svenskar har börjat med så kallad ”prepping”, där de förbereder sig för katastrof. De vill bli självförsörjande på mat och energi, och installerar egna solceller på tomten. Preppern Anders har lagrat mycket mat, vatten och hygienartiklar hemma. Han anser att svenskarna har alldeles för dålig beredskap och att vi alla borde vara förberedda på att klara oss själva i minst tio dygn.

Om författaren

kalle administrator