Smarta energilösningar för miljön

Avkalle

Smarta energilösningar för miljön

Vår miljö blir allt mer hårt belastad av utsläpp, kemikalier och nedskräpning. Inom energiproduktion har man dock allt mer smarta lösningar för att skona miljön. Många energikällor kommer idag från naturkrafter som vindkraft, vattenkraft eller solenergi.

Solenergi – den eviga källan

Det finns många smarta och förnybara energikällor som man kan använda sig av, och en av dessa är den varma solen! Solens energi är än så länge evig för människans existens och bidrar med en outtömlig energikälla. Genom teknikens utveckling har solpaneler blivit en populär produkt att ha, mestadels på taket. Dock finns det företag som faktiskt har solpaneler som en del av byggnadens fasad. Att man nu kan klä väggar med solpaneler blir allt mer vanligt och är både smart samt ger massor av energi! Fördelen med solenergi via solpaneler är att den är helt fri från fossilbränslen samt är helt luktfri och ren. Solenergi ger även ofta så mycket energi att man får ett överskott. Då kan man med fördel sälja tillbaka energi till olika elbolag. Idag finns uppskattningsvis cirka 40 000 villor med solpaneler. Solenergi utvinns även via stora solparker och ett av Sveriges största är solcellsparken vid Gärstadverket. Denna stora solpark har 30 000 solpaneler, vilket ger en yta stor som 22 fotbollsplaner. Solparken vid Gärstadverket ska kunna förse cirka 2300 villor med ren solenergi omvandlad till el.

När man äger en villa behöver man inte bara energi, man behöver även med jämna mellanrum renovera eller skapa helt nya projekt. Bor man i Stockholmsområdet, kan man anlita en professionell målare i Stockholm för nya snygga väggar eller andra spännande projekt!

Vindkraft och vattenkraft i Sverige

Vindkraft är ett annat effektivt och miljövänligt sätt att bruka förnybar energi. Vinden kommer alltid att finnas och tack vare många vindkraftverk, får vi stora mängder el. Runt år 2019, fanns det 4 120 vindkraftverk i Sverige, med en installerad kapacitet på 9061 MW! Man räknar med att år 2024 ska Sveriges hela energiproduktion bestå av en tredjedel vindkraft. När det inte blåser, får vi istället energin från vattenkraften. Det finns idag drygt 2000 vattenkraftverk i Sverige och det största är Harsprånget i Lule älv som producerar hela 830 MW. Vattenkraftverk är byggda i anslutning till forsar där vatten åker genom kraftverkets turbin som börjar snurra. Turbinen driver en generator som gör om energin till el.

Förnybar energi genom naturens källor avlastar miljön enormt. I Sverige har vi redan stora fördelar att utnyttja dessa källor tack vare vår lummiga natur, forsar och geografiska förutsättningar. I andra länder är det inte lika självklart att det går att utnyttja naturlig energi på samma sätt, till exempel i Afrika. Solenergi kan man dock utnyttja från de flesta platser. Det handlar även om landets infrastruktur, politik och miljömål. Enligt forskning menar man att det är hög tid att ställa om vårt energisystem världen över för att vi ska bromsa den skadliga miljöpåverkan vi fortfarande ser. Vi måste alla hjälpas åt och även om miljöfrågor ligger på bordet för större organisationer, kan vi som individer börja med att välja mer miljövänlig energi.

Om författaren

kalle administrator