Spara miljön med smartare kontor och möten

Avkalle

Spara miljön med smartare kontor och möten

Vår jord, klimatet och miljön behöver oss mer än någonsin tidigare; det har inte minst visat sig efter nya rön om den ökande, globala temperaturökningen. Allt ansvar ligger inte bara på politikerna utan även vi privatpersoner kan göra många små, men värdefulla, val i vår vardag för att dra vårt strå till stacken. Att välja arbetsplats och möteslokaler med omsorg, är ett exempel.

Sök efter helhetslösningar

När nya, dystra rapporter kommer om världens och miljöns status, kan det lätt känna både hopplöst och stressande. Det är svårt att veta vad vi som privatpersoner kan göra, och det blir lätt att lägga allt ansvar på politiker och industripampar. Men faktum är att det är hos oss vanliga människor som makten ligger. Det är vi som kan ställa medvetna frågor i butiker och affärer, det är vi som kan kräva att våra arbetsplatser och chefer tar sitt ansvar och gör de omställningar som behövs för miljön och klimatet. Vi kan göra både stora och små förändringar i vårt hem och våra vardagsliv. Så förändring är möjlig och det är viktigt att vi alla inser vilken kraft och makt vi faktiskt har.

Äger du ett företag eller är anställd på ett, kan du göra stor skillnad genom att se över hur arbetsplatsen ser ut och vad ni faktiskt behöver. Många inser nu mer och mer att det nya sättet att arbeta kan vara hemifrån eller så kallad coworking, där man delar arbetsplats och kontor med andra. Detta gäller även när ni behöver olika typer av mötesrum – sök er till företag som erbjuder en helhetslösning så sparar ni både utrymme, el och andra lokalkostnader. Exempel på ett sådant här företag är Helio, som erbjuder både kontor i olika former och mötesrum och lokaler för olika evenemang.

Många fördelar med coworking och hyrda mötesrum

Det bästa med att byta ut era gamla kontorslokaler mot en plats för coworking, är att ni inte bara får nya, snygga omgivningar utan också att de har uppdaterad teknik och olika typer av mötesrum för många olika behov. Ni hamnar också i en inspirerande miljö med andra företag och personer vilket gör att ni har alla förutsättningar för motiverande och kreativa möten. När många väljer att gå samman på det här sättet istället för att skaffa separata lokaler för sina företag, sparar ni pengar och mängder med omkringkostnader. Detta sparar även miljön då konsumtionen av elektricitet och annat blir koncentrerat till färre byggnader. Så tänk om kring din nuvarande arbetsplats och välj framtidens väg, som också innebär större möjligheter för oss att kunna leva ett bra liv här på jorden.

Om författaren

kalle administrator