Välj el som är bra för miljön

Avkalle

Välj el som är bra för miljön

Nyheter om klimatkrisen, miljökatastrofer och beräkningar om hur illa det kommer bli kan lätt göra att allt känns hopplöst. Det finns mycket som behöver ändras, och det just du kan göra kan kännas som väldigt lite. Det betyder ändå inte att det är utan mening. Om många gör lite blir det sammanlagt rätt mycket, och tillsammans har vi möjlighet att ställa om på ett sätt som gör att vårt samhälle och våra liv fungerar även med tanke på klimatet.

Förnybar och miljömärkt el

En sak du kan göra som är med och påverkar både klimatet och miljön på andra sätt, är att välja el som är förnybar och framställs på ett hållbart sätt. När du jämför elpriser från olika elbolag brukar det gå att se redan i översikten om bolaget erbjuder el från förnybara källor, lokalproducerad el eller miljömärkt el. Det kan vara svårt att hålla koll på vad allt innebär, men överlag är det så att ett försök att välja el som framställs på ett bra sätt är bättre än att inte välja alls. Kanske lyckas du inte välja det alternativ som är allra bäst, men det kan ändå vara mycket bättre än den el du får om du inte gör ett aktivt val.

Se över dina apparater

En annan sak du kan göra är att se över vilka maskiner, apparater, lampor och annat du har som drar el. Att göra av med mindre el är alltid bra, även om du väljer el som är framställd på ett vettigt sätt. Förbrukar alla lite mindre kan den miljömärkta elen räcka till fler. Många producenter har idag insett att det är en konkurrensfördel att erbjuda energisnåla apparater, eftersom det är något som både sliter mindre på miljön och på din personliga ekonomi. Därför är det mest äldre saker som drar mycket ström. Du kan också tänka igenom hur du använder maskinerna. Har du datorn på hela dagarna utan att använda den? Kör du tvättmaskinen utan att den är full? Kanske går det att ändra på ditt användande av dina tekniska prylar och apparater så att du gör av med mindre energi på det sättet.

Olika miljömärkningar av el

El som klassas som förnybar kommer från förnybara källor som vind, sol och vatten. Däremot finns det inga krav på att den i övrigt ska vara bra för miljön. Är elen märkt som ”Bra miljöval” måste elproduktionen göras med tanke på miljö, natur, djur och människor, och försäljningen av elen bidrar dessutom till projekt som handlar om att minska elproduktion och ta hand om miljöskador som redan uppstått. SERO är en märkning som står för Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, och där tillkommer att elen inte bara ska vara förnybar och framställas på ett ekologiskt hållbart sätt, utan även att den ska framställas lokalt.

Om författaren

kalle administrator