Förbättra företagets betalningsflöde och spara på miljön

Avkalle

Förbättra företagets betalningsflöde och spara på miljön

Att vara företagsägare innebär en stor mängd arbete som kräver många olika typer av kunskap. Med ett ökat antal kunder kommer också behovet att ha ett fungerande system för betalningar, vilket kommer underlätta både för ditt företag och för miljön.

Effektivisera betalningar och kundkontakter

Många mindre företag sköter alla kundkontakter själva, och så länge det är hanterbart kan en eller ett par personer sköta både de digitala kundrelationerna och betalningsflödet. Men börjar det dyka upp käppar i hjulet i form av exempelvis kunder som inte betalar i tid eller liknande, krävs det plötsligt både mer tid, energi och pappersarbete. Det här blir ofta ett problem som har en negativ inverkan både på den lilla personalstyrkan men även miljön, då man utan ett fungerande digitalt system är hänvisad till mycket pappersanvändning och extra elförbrukning. Ett råd är att använda er av någon av tjänsterna från Intrum, som är specialiserade på att få just betalningsflödet hos företag att fungera lätt, snabbt och smidigt. De erbjuder allt från faktura- och reskontrahantering till delgivning och olika inkassotjänster. Eftersom allt sköts av dem blir jobbet effektivt skött vilket underlättar för ditt företag och sparar på miljön, och du kan fokusera helt på din kärnverksamhet och de personliga kontakterna med dina kunder. Genom Intrums hemsida får du även tips kring hur du får dina kunder att betala snabbare och mer detaljer kring hur du skapar en smartare faktureringsrutin; råd som kan vara ovärderliga som företagare.

Visa vägen i ert miljötänk

Att tänka på miljön som företagare är enormt viktigt; dels för att både små och stora företag har möjlighet att göra medvetna val som faktiskt gör skillnad, dels för att det är viktigt att visa vägen för andra och inspirera till att tänka till. Något så enkelt som att välja miljövänligare el kan ha stor effekt, inte minst för att företag ofta använder stora mängder elektricitet. Läs på och gör smarta val i företagets vardag, och gör gärna miljö och klimat till en del av företagets värdegrund – prata och diskutera det både internt men också i era kontakter med kunder och i andra officiella sammanhang. Var en bra förebild för andra som vill starta företag, och visa att det är väldigt enkelt att vara miljömedveten även som företagare, oavsett vad verksamheten handlar om.

Om författaren

kalle administrator